Marinmuseum Karlskrona

Marinmuseum Karlskrona 2018 - Valentin för alla och Galjonsfigurer blir levande 

St Valentin handlar 2018 om kärleksnedslag i hela världen som sprids av de en gång så krigiska Galjonsfigurerna som har kommit till insikt och på bättre tankar...

 

På 1700-talet rustades den svenska flottan till krig för allra sista gången. Galjonsfigurerna som idag står fredligt och vackert på Marinmuseum i Karlskrona fick bevittna sjöslag från fören på de Gustavianska krigsskeppen.

 

Nu vill de istället sprida kärleksbudskap, hopp om fred slut på terrornedslag på självaste St Valentinsdagen den 14 februari 2018. Galjonerna kommer att väckas till liv med Bultande lysande hjärtan, vågbrus och sjunga en vacker körsång om sjöslagets fasor och hopp om kärlek och aldrig mera krig i världen.

 

Vi hoppas att kunna sprida kärleksbudskapet genom att få ge liv med hjälp av bultande hjärtan och musik på flera ställen i världen samtidigt som Galjonerna sjunger i Karlskrona. Installationerna är tänkta som en positiv överraskning för passerande, som en slags motpol till våld och terrorism.